subscribe: Posts | Comments

Дълголетие

0 comments

Ние се застъпваме за напредък в научните изследвания, общественото здравеопазване, популяризирането и социалната дейност за дълголетие в добро здраве на цялото население. Ние наблягаме и пропагандираме борбата срещу главния враг на дълголетието в добро здраве- процесът на остаряване.

Процесът на остаряване е в основата на много хронични болести, засягащи всички хора по света. Това е процесът, който причинява най-много инвалидност и смърт и той трябва да бъде съответно третиран. Обществото трябва да посвети силите си за коригиране и лекуване на този процес, както се прави с всяко друго физическо заболяване.

Процесът на остаряването е тежък и заплашителен. И въпреки това, ние често сме свидетели на цялостната забрава на тази тежка реалност. Съществува една успокоителна тенденция да игнорираме бъдещето, да отклоняваме мислите си от старостта и смъртта от старост, даже да си представяме старостта и смъртта в една грешна, извинителна и утопична светлина. В същото време съществува и неоснователната идея, че остаряването е изцяло непоправяем, неизбежен процес. Това пренебрегване на проблема и неоснователното чувство на безсилие не допринасят за подобряването на живота и щастието на старите хора, нито за тяхното активно дълголетие. Има нужда да се види проблемът в цялата му тежест и значимост и да се работи за неговото разрешаване или поне частичното му ограничаване, според нашите възможности.

Ние призоваваме към повишаване на общественото внимание върху проблема на остаряването и всичките му аспекти. Ние призоваваме обществото да признае този голям проблем и посвети усилия и средства- включително икономически, социално-политически, научни,технологични и медийни ресурси, за неговото максимално разрешаване в полза на старите хора и тяхното здравословно дълголетие. Ние поддържаме идеята, че умственото и духовното развитие и зрелост, както и удължаването на активния живот в добро здраве, не са синоними на стареенето и упадъка.

Ние се застъпваме за засилване и ускоряване на основните и приложните биомедицински изследвания, както и за развитието на технологични, индустриални, екологични, здравни и образователни мерки, специфично насочени към здраво и активно дълголетие.

Ако им се даде достатъчна подкрепа, тези мерки могат да повишат продължителността на здравия и активен живот на старите хора, периода на тяхната продуктивност и принос към общественото и икономическо развитие, както и чувството им за щастие, цел и оценка на живота.

Ние се застъпваме за заслужената макимална подкрепа, обществена и политическа, от цялото общество, не само от професионалните среди, за развитие на научните средства за увеличаване на продължителността на живота в добро здраве.

Leave a Reply