subscribe: Posts | Comments

Dlouhověkost

0 comments

Zasazujeme se o rozvoj zdravé dlouhověkosti celé populace, a to prostřednictvím vědeckého výzkumu, zdravotnictví, veřejné podpory a společenského aktivismu. Zdůrazňujeme a podporujeme boj proti hlavnímu nepříteli zdravé dlouhověkosti – procesu stárnutí.

Proces stárnutí je hlavní příčinou většiny chronických onemocnění, které postihují světovou populaci. Tento proces se podílí na zdravotní neschopnosti a úmrtnosti nejvíce a podle toho k němu musíme i přistupovat. Společnost musí vynaložit úsilí k jeho léčbě a nápravě, jako pro jakékoliv jiné tělesné onemocnění.

Problém stárnutí je velmi vážný a ohrožující. Navzdory tomu jsme často svědky téměř úplné netečnosti vůči jeho existenci a závažnosti. Rozšířená je uklidňující tendence ignorovat budoucnost, rozptýlit mysl od stárnutí a smrti jím způsobené, a dokonce prezentovat stárnutí a smrt v klamném světle jako ospravedlněné a utopické. Zároveň panuje neopodstatněné přesvědčení, že stárnutí je proces naprosto nezvladatelný a neúprosný. Toto přehlížení problému a neopodstatněný pocit bezmocnosti však nepřispívají ke zlepšení kvality života lidí pokročilého věku a jejich zdravé dlouhověkosti. Je proto nutné prezentovat problém stárnutí v celé jeho závažnosti a důležitosti a jednat ve prospěch jeho vyřešení nebo zmírnění podle našich nejlepších schopností.

Vyzýváme ke zvýšení veřejného povědomí o problému stárnutí v jeho plném rozsahu. Žádáme veřejnost, aby si uvědomila závažnost tohoto problému a věnovala úsilí a zdroje – včetně ekonomických, společensko-politických, vědeckých, technologických a mediálních – k jeho maximální možné redukci, aby lidé pokročilého věku mohli mít prospěch z lepší kvality života a dlouhověkosti v dobrém zdraví. Podporujeme myšlenku, že mentální a duchovní zrání a zvýšení zdravé dlouhověkosti se neslučují se stárnutím a zhoršováním zdravotního stavu.

Zasazujeme se o posílení a urychlení základního a aplikovaného biomedicínského výzkumu a také o rozvoj technologických, průmyslových, environmentálních, zdravotnických a vzdělávacích opatření konkrétně zaměřených na zdravou dlouhověkost. Tato opatření mohou při dostatečné podpoře zvýšit zdravou průměrnou délku života lidí pokročilého věku, prodloužit období jejich produktivity, posílit jejich přínos vývoji společnosti a ekonomiky a v neposlední řadě zlepšit jejich pocit kvality, smyslu a hodnoty života.

Požadujeme, aby rozvoji vědeckých opatření pro prodloužení zdravého života byla dána zasloužená maximální možná veřejná a politická podpora, nejen ze strany odborné komunity, ale také široké veřejnosti.

Leave a Reply