subscribe: Posts | Comments

Lang leven

0 comments

We pleiten voor de bespoediging van het realiseren van een gezonde en lange levensduur voor de gehele wereldbevolking middels wetenschappelijk onderzoek,  algemene volksgezondheidsactiviteiten, gezondheidszorg en middels activisme.

We benadrukken en promoten de strijd tegen ouderdom; veroudering is immers de grote vijand in het streven naar een gezonde en lange levensduur. Het verouderingsproces is de hoofdoorzaak van de meeste chronische ziektes waar de wereldpopulatie mee te kampen heeft. Het verouderingsproces is verantwoordelijk voor het grootste deel van alle handicaps, beperkingen en sterftegevallen en dient als zodanig aangepakt te worden.

De samenleving moet serieus inspanningen gaan leveren om dit proces te bestrijden en te verhelpen, zoals ze dat doet bij iedere andere medische aandoening en lichamelijke ziekte. Het probleem van veroudering is zorgwekkend en bedreigend.

Echter helaas nemen we vaak waar dat de maatschappij compleet blind en onwetend is voor deze realiteit en tevens voor de ernst van de situatie.

Er bestaat in de maatschappij een neiging om zichzelf gerust te stellen, door het negeren van de toekomst, door onszelf af te leiden van het feit dat men veroudert, ook door niet te (willen) denken aan de onvermijdelijke dood die op veroudering volgt en men neigt er zeker ook naar om de dood in een misleidend utopisch licht te presenteren.

Tegelijkertijd leeft er een ongegronde gedachte en overtuiging dat veroudering een onoverkomelijk proces is. Het sluiten van de ogen voor het immense probleem van veroudering en daarnaast de ongegronde overtuiging dat men machteloos staat tegenover het verouderingsproces, dragen niet bij aan de bevordering van het welzijn van ouderen en hun gezonde en lange levensduur.

Het is nodig om het probleem met hoge prioriteit in volle ernst te presenteren en het is nodig dat we handelen om tot oplossingen te komen en zoveel mogelijk vermindering van het probleem, binnen ons kunnen. We roepen op tot publieke erkenning van het volledige spectrum aan problematiek dat veroorzaakt wordt door veroudering. Tevens roepen we de maatschappij op om deze ernstige problematiek te erkennen, om zich in te zetten en om middelen beschikbaar te stellen, inclusief economische, politieke, wetenschappelijke en technologische middelen en media, om de bestrijding van dit probleem te maximaliseren. Dit in het belang van het verouderende deel van de bevolking en hun gezonde en lange levensduur.

We promoten het idee dat mentale en spirituele volwassenwording en een toename in gezonde en lange levensduur niet synoniem zijn voor veroudering en aftakeling van het lichaam.

We pleiten voor versterking en versnelling van ontwikkelingen in de biomedische wetenschappen, naast ontwikkelingen op het gebied van technologie, industrie, volksgezondheid, milieu en educatie, specifiek gericht op en ten behoeve van een gezonde en lange levensduur.

Als er genoeg draagvlak en support voor komt, dan kunnen deze maatregelen en inspanningen resulteren in een langere en gezondere levensverwachting voor het seniore deel van de bevolking, maar ook in een langere periode van productiviteit, een grotere toegevoegde waarde in maatschappelijke en economische zin en uiteraard in verbetering van levensvreugde, voldoening en een gevoel van waardering van het leven bij de oudere deel van de bevolking.

We dragen het idee uit dat de ontwikkeling van wetenschappelijke maatregelen voor gezonde levensverlenging maximaal ondersteund dient te worden en moet kunnen rekenen op de politieke en maatschappelijke steun die het verdient, niet alleen door de zakenwereld, maar ook door de samenleving als geheel.

Leave a Reply