subscribe: Posts | Comments

Långt liv

Comments Off

Vi jobbar för ett långt friskt liv för alla invånare genom forskning, folkhälsa, och social aktivism. Vi vill betona vikten av att prioritera den vetenskapliga kampen mot den stora fienden till ett långt friskt liv – åldrandeprocessen. Åldrandeprocessen är roten till de flesta kroniska sjukdomar som drabbar jordens befolkning. Denna process orsakar majoriteten av handikapp, sjukdom och lidande, och måste behandlas därefter. Samhället måste lägga sina resurser för att behandla åldrande precis som övriga sjukdomar. Åldrandeproblemet är allvarligt och hotande. Trots detta ser vi ofta ett total likgiltighet till dess realitet och allvar . Det finns en tendens att ignorera framtiden, att distrahera sig från åldrande och död, och även att presentera åldrande och död på ett missvisande, ursäktande och utopiskt synsätt. Samtidigt, finns det en ogrundad tro att åldrandet är en fullständigt ohanterbar, oundviklig process. Denna ignorans av problemet och den ogrundade känslan av vanmakt hjälper inte till med att förbättra hälsan hos de äldre och deras möjligheter till ett långt friskt liv. Det finns ett stort behov av att presentera problemet med dess fulla allvar och vikt och agera för dess lösning med det bästa av vår förmåga. Vi vill öka allmänhetens medvetande kring problemet med åldrande med de följder som det innebär. Vi vill att allmänheten ska erkänna detta allvarliga problem och lägga våra resurser – ekonomiska, socio-politiska, vetenskapliga, teknologiska och media – till mesta möjliga nytta för att hjälpa den åldrande befolkningen, för möjligheten till ett långt friskt liv. Vi hävdar att mental och själslig mognad och förlängningen av ett långt friskt liv inte nödvändigtvis är samma sak som åldrande och försvagning. Vi kämpar för tillämpningen och ökningen av basal och applicerad biomedicinsk forskning, och även utvecklandet av teknologier, industriella, miljömässiga, kring folkhälsoaspekter och utbildningar, speciellt inriktat på ett långt friskt liv,. Om dessa satsningar ges tillräckligt stöd, så kan de öka den friska livslängden hos den åldrande befolkningen, perioden av produktivitet,de äldres bidrag till utvecklingen av samhället och ekonomin, såväl som deras känsla av mening och livskvalite. Vi förespråkar utvecklandet av vetenskapliga metoder för förlänging av det friska livet, och att detta får mesta möjliga genomslag och det politiska stöd som det förtjänar, inte bara av det grupper av experter utan också av den stora allmänheten.

Comments are closed.