subscribe: Posts | Comments

Det akuta behovet av att främja forsk...

The English version: http://www.longevityforall.org/nordic-longevity-outreach-english/ The Finnish version:...

posted on: Jun 12, 2016 | author: ilia2014

Långt liv

Vi jobbar för ett långt friskt liv för alla invånare genom forskning, folkhälsa, och social aktivism. Vi vill...

posted on: Jan 16, 2016 | author: ilia2014

Bota åldrande

Transhumanister vill med hjälp av teknik och vetenskap åtgärda det vi anser är mänskliga tillkortakommanden. Ett...

posted on: May 20, 2014 | author: ilia2014